Posts

Showing posts from February, 2010

Guide Questions

For starters, nakasanayan nang isama ang tanong na "Paano kayo nagsimula" sa lahat ng restaurant na fini-feature namin sa She Ka. So, for a change, consider the following guide questions:

1. Gumagana po ba ang fire extinguisher n'yo? Marunong po ba kayong gumamit niyan? Sige nga... (Demo portion!)
2. 'Di po ba kayo nauubusan ng straw dito? Puwede po ba hugasan tutal dulo lang ang nagamit? (At may headwriter pang nagmungkahing punas na lang)
3. Ilang lasenggo na po ang nagtaob ng mesa rito?
4. Ilang butiki po ang dumaraan sa inyong pader? Ilan na ang naghabulan at nagkasakitan? Ilan ang nalaglag na?
5. (Sa customer) Paano ang tamang paghuhugas ng kamay?

Ito ang resulta ng paghihintay namin ni Bryan Bruno Tul-U (Kailangan talaga buo ang attribution) sa guest interviewee. At may naisip na rin akong intro sa VTR:

VO: Ito ang mga tipo ng lugar kung saan nagtataob ng mesa ang mga galit na lasenggo. Aming nakapanayam ang may-ari...

At ang closing:
VO: At ang ibang basagulerong namul…

It happens.

And it happened to me. I know the questions that he might be asking, the pain that he might experience, the excuses that I might be giving. It's a weird feeling, to have both happiness for finding the one, and the preparedness to say goodbye to someone whom you still care about.

I know because I've been there at the losing end. And I don't want him to lose this time. But I know I needed this break... after the castle has been built and after talks about forever. How could this happen to me?

I can easily say that it's no longer of my control. But why did I entertain? He did everything for me and is willing to do so much more, how can I let go?

And I can't confide with a best friend because I'm fully aware of how selfish it could get.

But after all, I'm willing to assume the character I'm not, at this very important point in time.